NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

Pierwsza Komunia Święta to pełne i świadome uczestnictwo dziecka we mszy świętej.

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta.

Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca.

Rodzice i bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu Eucharystii. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi katechezy parafialne dla dzieci pierwszokomunijnych. Fundamentem zawsze będzie wspólna niedzielna Msza Święta w naszym Sanktuarium.

Pierwsza Komunia Święta

Ważne informacje dla rodziców, sprawy formalno-prawne.

Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż w Sanktuarium, zobowiązani są przedłożyć świadectwo chrztu dziecka (najlepiej do końca marca).

Zasady uczestnictwa w przygotowaniu.

W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia w Eucharystii. W ramach lekcji religii dziecko zobowiązane jest opanować materiał przypisany programem nauczania. Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w miarę możliwości w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (adwent), drodze krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj).

Raz w miesiącu kapłan głosi katechezę dla rodziców i dzieci. Obecność jest obowiązkowa.

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP