NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

GRUPA TEATRALNA DOLINA MIŁOSIERDZIA

Grupa Teatralna „Dolina Miłosierdzia” powstała z inicjatywy Ks. Kanonika dr Jacka Czaplickiego Proboszcza Parafii i Kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży we wrześniu 2022 roku. Opiekunem i kapelanem grupy został Ks. Mateusz Gąsowski. Grupa zrzesza kilkadziesiąt osób w różnym wieku, od 10 do 77 lat. Żeby jednak zrozumieć naszą działalność, należy sięgnąć do historii i cofnąć się do końca lat 80 i początku 90 XX w. W Polsce rozpoczynają się zmiany ustrojowe, a w Łomży z parafii pw. Miłosierdzia Bożego wyrusza w nowe osiedla i powstające ulice na osiedlu południe, aby w szczerym polu przy powstającym cmentarzu komunalnym na wzgórzu utworzyć nową parafię oraz podjąć się budowy kościoła, domu parafialnego i plebanii Śp. Ks. Prałat Ferdynand Gryszko. Przy nowej parafii, która powstała z terytorium rozwijającej się dotychczas parafii Miłosierdzia Bożego, zaczynają bardzo szybko gromadzić się ludzie, prócz budowy i funkcjonowania tymczasowej drewnianej kaplicy i przy budowie kościoła, szybko powstaje ta „duchowa świątynia serc”. Ludzi, którzy zaczynają się angażować przy nowej parafii, stając przy swoim nowym i zarazem pierwszym proboszczu budowniczym ks. Ferdynandzie Gryszce. Zawiązują się różne grupy, wspólnoty i ruchy. Powstaje wtedy pierwsza grupa teatralna o nazwie BC – 10, której opiekunem był wikariusz parafii Ks. Andrzej Godlewski, dziś proboszcz parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży.

W następnych latach w wystawianie spektakli oraz różnych przedstawień, angażuje się młody wikariusz, wtedy neoprezbiter, ks. Robert Bączek, dziś Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Następnie na bazie dotychczasowych doświadczeń teatralnych i wydarzeń kulturalnych w parafii powstaje grupa teatralna BCSK ( Boże Ciało – Stanisław Kostka/ jako patron parafii oraz młodzieży) Opiekunem został sam proboszcz nie żyjący już Ks. Prałat Ferdynand Gryszko, który sam jako poeta i kompozytor pieśni religijnych czuł ducha ewangelizacji poprzez teatr i kulturę. Po Jego, odejściu na zasłużoną emeryturę, towarzyszył grupie teatralnej w dalszym ciągu jak tylko pozwalało mu na to nadszarpnięte latami organizacji parafii i budowy kościoła zdrowie. Została zmieniona nazwa grupy teatralnej tym razem Gaudium et Spes- Radość i Nadzieja.

Grupa wystawiała spektakle o tematyce religijnej, profilaktycznej, ewangelizacyjnej w parafii pw. Krzyża Świętego, w Diecezjalnym Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, a także na zaproszenie w różnych kościołach oraz szkołach. Ogromną życzliwością obdarzali grupę teatralną poprzedni proboszczowie parafii Miłosierdzia Bożego Ks. Prałat dr Radzisław Ambroziak, który był recenzentem scenariuszy i dobrym duchem teatru oraz Ks. Prałat Jerzy Abramowicz, który nigdy nie odmówił pomocy w kwestii wypożyczenia sprzętu czy różnych rekwizytów.

Następnie na kilka lat grupa teatralna zawiesiła działalność z różnych przyczyn. Po śmierci ks. Gryszki zabrakło duchowego przywódcy, kapłana który rozumie kulturę i ewangelizację poprzez teatr. Po kilku latach pojawił się Ks. Mateusz Gąsowski, który ma niesamowity talent aktorski, reżyserski oraz organizacyjny. Zebrali się „starzy weterani” z poprzednich grup teatralnych i wspólnie z Ks. Mateuszem zaangażowali nowych ludzi do wznowienia działalności teatralnej, tym razem pod nazwą Dolina Miłosierdzia. To właśnie przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego grupa teatralna ma swoją siedzibę i współtworzy parafialną rodzinę. Aula Widowiskowa Św. Jana Pawła II, duży, górny kościół, otoczenie, ołtarz papieski, stwarzają wspaniałe warunki i przestrzeń do działalności teatralnej. Współpracują z grupą przyjaciele z Wizny doświadczeni w grach w widowiskach teatralnych, a także Pan Sławomir Konarzewski z którym realizujemy teatralne projekty nie ustając w działalności i nowych pomysłach oraz Pan Krzysztof Chrostowski, który dba o promocje naszych ewangelizacyjnych dzieł.

Niech to piękne dzieło, nieustannie wydaje nowe owoce dzięki tej działalności którą realizujemy wspólnie „Ewangelizacja poprzez Kulturę, Ewangelizacja poprzez Teatr…”

Materiał zebrał i opracował Pan Karol Cuch.

bardzo dziękuję Admin

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP