NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

KILKA SŁÓW O BIERZMOWANIU.

Bierzmowanie jest sakramentem, który umacnia więź młodego człowieka z Kościołem, poprzez otrzymanie Ducha Świętego. Przystępują do niego przeważnie uczniowie z III klasy gimnazjum, chociaż prawo do bierzmowania mają również dorośli, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili wcześniej do tego sakramentu. Świadkami bierzmowania powinny być osoby ochrzczone i również bierzmowane. Do bierzmowania niezbędne jest krzyżmo, czyli mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona przez biskupa. Doskonałą pamiątką bierzmowania może być srebrny obrazek, medalik, Pismo św. czy książki religijne z dedykacją. Bierzmowanie jest Sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter" 114 , który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem (KKK 1304) 1 Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego sakrament ten można przyjąć tylko raz życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Chęć przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania ZGŁASZAJĄ KANDYDACI (wiek kl. VIII SP), wraz ze swoimi rodzicami / opiekunami, w kancelarii parafialnej w miesiącu wrześniu.

PRZYGOTOWANIE:

• odbywa się w grupach prowadzonych przez animatorów,
• na konferencjach głoszonych przez duszpasterzy,
• przez udział w rekolekcjach/dniach skupienia lub innych formach życia duchowego.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA I JAK SIE DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ?

- każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany,
- być w stanie łaski uświęcającej (wcześniej do sakramentu pokuty),
- przygotować się duchowo (intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności),

ŚWIADKOWIE

- najwłaściwszymi osobami na świadków bierzmowania są rodzice chrzestni. Należy zachęcać, żeby dla chłopców świadkami bierzmowania byli ojcowie chrzestni, a dla dziewcząt matki chrzestne, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów,
- obecne przepisy dopuszczają na świadka bierzmowania także osobę płci odmiennej
- osoba religijnie praktykująca i prowadząca życie zgodnie z wiarą.

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP