NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

Pogrzeb - jest dniem śmierci dla chrześcijanina, końcem jego życia sakramentalnego.

Pogrzeb jest dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym "upodobnieniem" go do "obrazu Syna", którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia,

Kodeks Prawa Kanonicznego nt. pogrzebu:

 • 1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa (kan. 1176 §1).
 • 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawić z zachowaniem przepisów liturgicznych (kan. 1176 §2).
 • 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych, nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej (kan. 1176 §3).
 • 4. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym (kan. 1177 §1).
 • 5. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza (kan. 1177 §2).

O pogrzbie ...

Pogrzeb zgodnie z przepisami Kościoła Katolickiego powinien odbywać się w parafii zamieszkania zmarłego! Niezwłocznie po śmierci bliskiego, należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Dopiero po ustaleniu z kapłanem w Kancelarii Parafialnej konkretnego terminu i godziny pogrzebu, informujemy wybrany przez nas Zakład Pogrzebowy.

Dokumenty potrzebne przy ZAŁATWIANIU POGRZEBU katolickiego

 • - akt zgonu wydany przez USC,
 • - karta zgonu,
 • - ewentualny dokument potwierdzający przyjęcie sakramentów przed śmiercią,
 • - jeżeli pogrzeb jest z poza naszej parafii – zgoda Proboszcza z parafii zmarłego,
 • - jeżeli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii – zgoda Proboszcza.

Pogrzeb - dzieci nienarodzonych

Instrukcja dotycząca pogrzebu dzieci zmarłych w wyniku poronień lub wcześniejszych porodów. Aby właściwie towarzyszyć rodzicom w śmierci ich dziecka zmarłego w skutek poronienia lub wcześniejszego porodu oraz wykluczyć niewłaściwe przypadki traktowania takich osób przez instytucje państwowe (jak np. USC czy dyrekcja szpitala) niniejsza instrukcja ma na celu przypomnienie wszystkim księżom, z zwłaszcza kapelanom szpitala sposobu postępowania w takich sytuacjach. Rodzice mają niezbywalne prawo, aby pożegnać, opłakiwać i pochować swoje dziecko zmarłe w wyniku poronienia lub wcześniejszego porodu. Gwarantuje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 roku (Dz.U. z 2007 r nr 1 poz. 9 i 10), które mówi, że ciału dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży należy się „ludzki” pochówek. Rodzice dziecka martwo urodzonego albo po poronieniu lub też inne osoby uprawione mają prawo otrzymać akt zgonu i dokonać pochówku. W myśl art. 38 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, jeżeli dziecko urodziło się martwe, rodzice powinni zgłosić takie zdarzenie w USC w ciągu 3 dni. W takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi”, że dziecko urodziło się martwe. Taki akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej; aktu zgonu nie sporządza się. Jest to wystarczające do załatwienia formalności związanych z pochówkiem.

Więcej o pogrzebach dzieci nienarodzonych w naszej diecezji

Wyrazem miłości i modlitewnej pamięci o zmarłych są:

 • - ofiary składane na tace podczas mszy pogrzebowej, z których zostaną odprawione msze od uczestników pogrzebu,
 • - msza św. ofiarowana w ich intencji z okazji: rocznicy śmierci, urodzin, imienin,
 • - msze gregoriańskie,
 • - ofiara składana na wypominki roczne i jednorazowe,
 • - chęć zamówienia mszy św. zgłaszamy osobiście w kancelarii parafialnej.

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP